De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incluídos nun ficheiro automatizado do que é titular IMEGASA, e poderán ser utilizados coas seguintes finalidades en cada caso concreto:

No suposto de que se solicitase ao usuario datos de carácter persoal por medios distintos dos anteriormente expostos, IMEGASA comunicaralles de forma expresa e inequívoca respecto das condicións en que se recollan datos persoais e as finalidades coas que van ser utilizados, da obriga de facilitalos ou non, dos dereitos que asisten ao usuario, das condicións en que se poden exercitar, dos destinatarios da información, do responsable do ficheiro e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a IMEGASA, con domicilio en Punta Promontoiro s/n 15620 - Mugardos, A Coruña.

O feito de que non introduza os datos de carácter persoal que se lle piden obrigatoriamente no formulario de contacto poderá ter como consecuencia que IMEGASA non poida atender a súa solicitude.

Así mesmo, aceptando este aviso legal, recoñece que a información e os datos persoais que se recollen son exactos e verídicos.

Igualmente informámoslle que IMEGASA ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas. Todo isto, de acordo co o cal prevé o artigo 9 da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter persoal e o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro de desenvolvemento da citada Lei.

IMEGASA comprométese a tratar de xeito absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e facelos servir só para as finalidades indicadas.


Dende aquí pode contactar con calquera departamento de IMEGASA.
A súa consulta será respondida á maior brevidade posible polo noso persoal.
Nome: Apelidos:
Empresa:
Correo-e:
Dpto.:
Consulta:
Lin e acepto as condicións de uso.

Se necesita contactar connosco de xeito non electrónico, pode facelo por correo postal, teléfono ou fax:

Punta Promontoiro s/n. 15620 Mugardos.
Teléfono: 981 470 750

Dispoñemos de máis de 400 deseños para lograr infinitas composicións. Realizamos impregnacións CPL e HPL, xunto con impregnacións estándar e postforming.

 
 

Gamas de cor deseñadas para potenciar a cor e lograr un maior efecto na decoración, o deseño de produto e o interiorismo.

 
 
 
 
 
 
 

UNICOLORFEDER: Mellora a eficiencia enerxética da liña M-1
Mellora da eficiencia do aire comprimido
Código Ético do grupo GADISA
Canal de denuncias
AVISO LEGAL           CONTACTO